Postavili smo si cilj! Nadamo se da će te i Vi biti dio ekipe koja će u tome pomoći! / We have goal! We hope that you will be a part of the team that will help!

Cilj nam je prikupiti sredstva za kupnju 140 izložbenih kaveza za naše Međunarodne izložbe mačaka. 125 kaveza za izlagače i njihove mačke, 15 kaveza za BIS. Pozivamo Vas da se odazovete akciji osobno te da svojim angažmanom pronađete barem jednog sponzora ili donatora. Svi članovi i izlagači koji se odazovu ovoj akciji (a aktivno sudjeluju na izložbama) imati će popust prilikom prijave svojih mačaka na narednim Međunarodnim izložbama u Hrvatskoj. Više detalja u nastavku. / Our goal is to raise funds for the purchase of 140 exhibition cages for our International cat exhibitions. 125 cages for exhibitors and their cats, 15 cages for BIS. We invite you to respond to the campaign personally and through your efforts and find at least one sponsor. All members and exhibitors who actively participate in this campaign (and are active exhibitior) will have a discount when registering their cats at the coming International exhibitions in Croatia. More details below.

Zašto se uključiti u akciju? / Why join the action?

Svi izlagači koji će sudjelovati u akciji imati će popust od 25 kn po danu za svaku prijavljenu mačku na izložbi. Ovim modelom kroz nekoliko narednih izložbi će vratiti sredstva koja su uložili u ovu akciju. Ne tražimo od naših članova bespovratni prilog već samo kreditiranje kroz neko vrijeme. Za primjer, izlagač koji je prijavio 3 mačke oba dana na slijedećoj izložbi, ostvariti će popust u iznosu od 150 kn. I tako dok mu se ne vrate sva uložena sredstva.

Isto tako molimo sve Vas da se angažirate u pronalaženju barem jednog sponzora / donatora. Sponzori će dobiti reklamu ispod kaveza otisnutu na Forex materijalu u color reprodukciji. Reklamu dimenzija 140 x 65 cm organizatori izložbi u Hrvatskoj se obvezuju istaknuti u slijedećih 5 godina (20 izložbi). Isto tako uz uplaćena sredstva za jedan kavez koji podrazumijeva reklamu, nudimo i opciju dodatne reklame po istim uvjetima uz manja sredstva. Također izlagači koji žele, kao dodatna opcija, mogu imati i svoju reklamu po navedenim uvjetima koja će biti istaknuta kada se prijave na izložbu, na kavezu u kojem će biti smješteni. Ova sredstva nisu povratna.

Nakon dodavanja odabrane opcije i količine u košaricu, u potvrdnom emailu će te dobiti sve podatke za uplatu na žiro-račun ili odmah možete platiti PayPal računom ili jednom od kreditnih kartica (u ovom slučaju ne morate imati PayPal račun). Za izvršenu uplatu dobiti ćete račun. Sve kartične transakcije idu preko PayPal sustava, stoga svi vaši podaci su sigurni i zaštićeni.

All exhibitors who will participate in this campaign will have a discount of 5 € per day for every cat in catalog. With this model in next few exhibitions they will return the funds that are invested. We just asking our members or exhibitors only to lending funds for some time. For example, an exhibitor who register 3 cats on both days at the following exhibitions, will realize a discount of 30 €. And so long as he does not return all funds invested in campaign.

Also please all of you to engage in finding at least one of the sponsors / donors. For sponzore we will prepare advertising under the cages printed on forex material in color reproduction. The commercial advert dimension of 140 x 65 cm, exhibition organizers in Croatia are obliged to point out in the next 5 years (20 exhibitions). Also with the funds paid for a cage with advertising, we offer the option of additional advertising under the same conditions with lower price. Exhibitors who wish, as an additional option can have they own advert by these conditions which will be displayed when they applicate to the exhibition, the cage in which it is situated. This funds for advert are not returnd.

After adding the selected item and quantity in the basket, in the confirmation email you will receive all the information for payment to the account immediately or you can pay by PayPal account or one of acceptable credit card (in this case you don't need to have a PayPal account). For payment you will receive a bill. All card transactions go through the PayPal system, so all your data is safe and well protected.

Koliko brzo prikupljamo sredstva i koliko nam treba do uspješnog završetka akcije pratite na www.sfdh.hr / How quickly we collect and how much more we need to complete the actions, follow us on www.sfdh.hr.

Dijagram

O organizatoru / About organizers 

Danijel Iveta

Ovu akciju organizira SFDH. Voditelj i koordinator akcije je Danijel Iveta, predsjednik Izložbenog odbora SFDH. Njemu se možete obratiti za sve nejasnoće, upite, sponzorske ili donatorske ugovore i sl. Sva prikupljena sredstva transparentno i periodično će biti objavljena na web stranici www.sfdh.hr. U cijenu nabavke kaveza uključeni su sami kavezi, prijevoz i sva potrebna oprema.

This action is organized by SFDH. Manager and coordinator of the campaign is Danijel Iveta, Chairman of Exhibition committee SFDH. He can go for any questions, inquiries, contracts for donors or sponsors, etc. All funds transparently and periodically will be posted on the website www.sfdh.hr. The price of procurement cages involved themselves cages, transportation and all necessary equipment.

Lokacija / Location

Savez felinoloških društava Hrvatske - SFDH | Vinogradska 2a | Zagreb | 10000 | Croatia

Laginjina 11 | Zagreb | 10000 | Croatia (Office)

Uredovno vrijeme / Office time

Srijeda

17:00 — 19:00

Wednesday

5:00 — 7:00 PM